© 2018 created by  Help Servis Rijeka

O nama

„Računovodstvo je jedini službeni jezik poslovanja“
Warren Buffet

REGULUS svojim klijentima pruža sve knjigovodstvene i računovodstvene usluge, bilo da je riječ o poduzećima, obrtima ili  o samostalnim djelatnostima.

 

Svojim klijentima jamčimo  potpunu diskreciju, kvalitetu i profesionalnu uslugu koja je u cijelosti usklađena sa propisima Republike Hrvatske.

Diskrecija, kvaliteta i profesionalna usluga

Obrti

Već od 700,00 kn + PDV
Financijsko knjigovodstvo
Robno i materijalno knjigovodstvo
Knjigovodstveno praćenje imovine
Obračun plaća
Prijava i odjava radnika
Izrada financijskih izvješća
Izrada poreznih izvješća
Komunikacija s poreznom upravom
Porezno i financijsko savjetovanje

Tvrtke (d.o.o. , j.d.o.o.)

Već od 1.000,00 kn + PDV
Financijsko knjigovodstvo
Robno i materijalno knjigovodstvo
Knjigovodstveno praćenje imovine
Obračun plaća
Prijava i odjava radnika
Izrada financijskih izvješća
Izrada poreznih izvješća
Komunikacija s poreznom upravom
Porezno i financijsko savjetovanje

   Vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija

 • dnevnika, glavne knjige, knjige primitaka i izdataka (KPI), knjige ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)…

 • evidencije nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, rezervnih dijelova i sitnog inventara, , sve propisane porezne evidencije i drugo.

 • salda konti kupaca i dobavljača

   Izrada računovodstvenih i poreznih obračuna

 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje…)

 • obračun amortizacije tromjesečni i godišnji izvještaji Financijskoj agenciji

   Cjeloviti obračuni plaća i evidencija ugovora o radu

 • obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja

 • analitike plaća radnika

 • porezne kartice radnika

 • sve propisane porezne evidencije

   Izrada godišnjih poreznih prijava

 • porez na dodanu vrijednost

 • porez na dobit

 • porez na dohodak

 • posebni porezi

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now